Te Rūnanga Nui o

Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa

Te Aho Matua o Ngā Kura Kaupapa Māori

Te Ira Tangata

He kākano i ruia mai i Rangiātea,

e kore ia e ngaro

Te Reo

Tōku reo, tōku ohooho. Tōku reo, tōku māpihi maurea. Tōku reo, tōku whakakai marihi

Ngā Iwi

Te Ao

Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi

Āhuatanga Ako

Tamariki wāwāhi tahā, aratakina ki te mātāpuna o te mōhio, o te ora, o te maungarongo

Te Tino Uaratanga

Kia tū pakari, kia tū rangatira ia hei raukura mō tōna iwi

Te Rūnanga Nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa

Te Rūnanga Nui

Te Aho Matua

Te Marautanga

Maramataka