Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa

I tū te hui tuatahi i Okoroire i te Hakihea, 1988. Ko te whakawhāriki i ngā mahi, ko te toha i ngā wāhanga hei aro mā tērā, mā tērā. I tū te hui tuarua a te Ohu i te kāinga o Katerina Mataira i Whāingaroa. Ka nui te wānanga e pā ana ki ngā tūāhuatanga i whakaae ngātahi ai te katoa o te Ohu.

Ka hiki te hui i tētehi pō, ā, ao ake, ka mea mai a Katerina i tau ki a ia he kōrero i tukuna e te hunga wairua, ka whakamārama mai a ia i Te Aho Matua. I āta whiriwhirihia e te Ohu ngā kōrero a Katerina, ā, ka whakaaetia katoatia kia noho ko Te Aho Matua te tauakī whakataki i te pūrongo a te Ohu, mā te Te Aho Matua e tautuhi ngā āhuatanga o te kura kaupapa Māori.

Mihimihi

E tukuna ana ngā tangi maioha ki te hunga kua riro atu ki tua, i whakapeto ngoi ki te whakawhanake i te Kura Kaupapa Māori.

Moe mai rā: Tuki Nepe koutou ko Rangi Murray, ko Wati Epiha, ko Te Hiko o te Rangi Hohepa, ko Mate-ki-te-uru Gardiner, ko Eru Potaka-Dewes, ko Te Rore Neho, me te tokomaha atu nō ngā whānau katoa o ngā Kura Kaupapa, huri noa i te motu.

Nā koutou te pou kuia o te Kura Kaupapa Māori, a Te Heikoko Katerina Mataira i pōhiri kia tau a ia i waenga i a koutou, te kāhui wairua, i roto i ngā tau.

Te Aho Matua o Ngā Kura Kaupapa Māori

Te Ira Tangata

He kākano i ruia mai i Rangiātea, e kore ia e ngaro

Te Reo

Tōku reo, tōku ohooho. Tōku reo, tōku māpihi maurea. Tōku reo, tōku whakakai marihi

Ngā Iwi

Te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau

Te Ao

Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi

Āhuatanga Ako

Tamariki wāwāhi tahā, aratakina ki te mātāpuna o te mōhio, o te ora, o te maungarongo

Te Tino Uaratanga

Kia tū pakari, kia tū rangatira ia hei raukura mō tōna iwi

Pitopito Kōrero

He Pānui ki ngā whānau 21 Paengawhāwhā

E ngā whānau Kura Kaupapa Māori Aho Matua, tēna koutou katoa.Ko Rangi ki runga, ko Papa ki raro, nei rā te mihi manahou ki a rāua tae noa ki a rāua tamariki. Ka huri ki a rātou ki ngā mate kua hinga atu rā, haere atu rā. Āpiti hono tātai hono, ko rātou ki a rātou....

read more

He Pānui ki ngā whānau 7 o Paenga-whāwhā

E ngā whānau Kura Kaupapa Māori Aho Matua, tēna koutou katoa.E ngā Tumuaki KKM Aho Matua, tēnā koutou katoa. Tangihia te hunga wairua kua huri ki tua o te ārai, kua tangata Hawaikitia. Haere koutou, e moe i te moenga roa. Kauria ngā moana ki te wā kāinga o ō tātou...

read more

He Pānui ki ngā whānau 31 o Poutū-te-rangi

E ngā whānau Kura Kaupapa Māori Aho Matua, tēna koutou katoa.E ngā whānau Kura Kaupapa Māori Aho Matua, tēnā koutou katoa. Tēnā hoki koutou i roto i ngā āhuatanga o te wā. E tangi nei ki a rātou mā kua mene atu ki te pō. Haere atu rā koutou. Āpiti hono tātai hono, ko...

read more

Te Rūnanga Nui o ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa

Te Rūnanganui

Te Aho Matua

Te Marautanga

Maramataka